Contra-indicaties

In sommige gevallen is het niet raadzaam om te masseren. Dit geldt voor de volgende situaties;

  • Koorts
  • Infectieziekten
  • Hernia
  • Ernstige hart- en vaataandoeningen
  • Besmettelijke huidziekten
  • De eerste 3 maanden van de zwangerschap

Gedeeltelijke contra-indicaties

In sommige gevallen mag er wel gemasseerd worden maar met uitzondering van de aangedane locatie. Dit geldt voor:

  • Ontstekingen
  • Spataderen/trombose
  • Blessures
  • (Open) wonden en kneuzingen

Raadpleeg bij overige ziekten of bij twijfel altijd uw behandelend arts.